Доктор Свежа Цветкова
Личен лекар - педиатър в град Плевен